1. Sportief gedrag is een vereiste. Bij agressiviteit of ongewenst gedrag is Sento Modo Sports ten aller tijden bevoegd uw lidmaatschap te beƫindigen.
 2. Sento Modo Sports is bevoegd u de toegang te weigeren als er aanleiding is tot verdenking van het gebruik van verdovende middelen voor en/of tijdens de les.
 3. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Het (deels) teruggeven van het lesgeld is hierbij niet mogelijk.
 4. Sento Modo Sports is niet aansprakelijk bij diefstal en/of beschadiging van de persoonlijke eigendommen.
 5. Sento Modo Sports is niet aansprakelijk voor ongevallen of blessures ten gevolge van medische aandoeningen, welke niet kenbaar zijn gemaakt voorafgaande aan de aanvang van de les. Het oplopen van lichamelijk letsel of blessure m.b.t de sport valt onder de eigen kans-risico die sport met zich meebrengt.
 6. Het beoefenen van de sport buiten de lestijden om valt buiten de verantwoordelijkheid van Sento Modo Sports.
 7. De eerste lesmaand mag er gebruik gemaakt worden van de leenmaterialen van Sento Modo Sports. Na deze maand is het gewenst om eigen spullen mee te nemen i.v.m. hygiene.
 8. Het abonnement is na 3 maanden zowel mondeling als schriftelijk maandelijks opzegbaar. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 9. Door middel van automatische incasso wordt het lesgeld in de eerste week van de maand geincasseerd.
 10. Je gaat er mee akkoord dat Sento Modo Sports bevoegd is om stilzwijgend de contributie eens per jaar te verhogen indien aan de orde is.
 11. Bij betalingsachterstanden is Sento Modo Sports bevoegd u de toegang tot de lessen te weigeren.
 12. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en delen deze niet met derden. Als het abonnement wordt stopgezet worden uw gegevens verwijderd uit onze administratie.